Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 245  pokazuj  pozycji

Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.81.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-12-01 11:44
Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.85.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-12-01 10:39
Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Białostockiej - ZK-DZP.262.77.2023 ZK-DZP.262.77.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-11-29 14:36
Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.68.2023 Postępowanie unijne Części: 6 2023-11-28 13:27
„Dostawę sprzętu komputerowego” w ramach projektu ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego ZK-DZP.262.72.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-11-10 15:00
Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.68.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2023-11-08 14:04
„Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” ZK-DZP.262.67.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-10-31 14:00
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” ZK-DZP.262.74.2023 Postępowanie unijne Części: 1 2023-10-27 13:05
Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.52.2023 ZK-DZP.262.52.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-10-20 13:21
Sukcesywne świadczenie usługi organizacji warsztatów kulinarnych z dań kuchni regionalnej i polskiej w j. angielskim w ramach projektu Welcome@BUT Welcome to Poland ZO/WTP2022/03.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2023-10-04 14:33
„Dostawa sprzętu komputerowego” - ZK-DZP.262.53.2023 ZK-DZP.262.53.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-10-02 14:16
Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.66.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-09-26 13:28
Dostawa sprzętu komputerowego- ZK-DZP.262.58.2023 ZK-DZP.262.58.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-09-19 13:11
Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.60.2023 ZK-DZP.262.60.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-09-05 13:56
Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.49.2023 ZK-DZP.262.49.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-08-31 11:58
Dostawa sprzętu komputerowego- ZK-DZP.262.46.2023 ZK-DZP.262.46.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-07-31 13:26
„Dostawa modułowego tribometru na platformie” w ramach Projektu „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości - ZK-DZP.262.34.2023 ZK-DZP.262.34.2023 Postępowanie unijne Części: 1 2023-07-17 14:21
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.27.2023 ZK-DZP.262.27.2023 Postępowanie unijne Części: 3 2023-07-14 13:37
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.43.2023 ZK-DZP.262.43.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2023-07-14 08:28
Dostawa sprzętu komputerowego. - ZK-DZP.262.42.2023 ZK-DZP.262.42.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-07-12 14:11
Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.40.2023 Postępowanie unijne Części: 1 2023-07-12 14:08
Dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.41.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-07-06 12:43
Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.35.2023 ZK-DZP.262.35.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2023-06-30 14:23
„Zakup tabletu przemysłowego na potrzeby Politechniki Białostockiej w ramach projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” ZK-DZP.262.30.2023 Postępowanie unijne Części: 1 2023-06-29 12:23
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.27.2023 ZK-DZP.262.27.2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-06-22 13:26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa