Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 158  pokazuj  pozycji

ZK-DZP.262.112.2021 Dostawę kart pomiarowych wraz z osprzętem na potrzeby Projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” realiz. jest w ramach Działania 1.1 P.O. Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfin. ze środków E.F.R.R., Poddziałanie 1.1.1 (...) Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-12 2021-10-25 10:00 --
ZK-DZP.262.87.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-06 2021-10-13 10:00 --
ZK-DZP.262.81.2021 Zakup energii elektrycznej Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-01 2021-10-07 11:15 --
ZK-DZP.262.85.2021 Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-27 2021-09-08 10:00 2021-10-22
ZK-DZP.262.86.2021 Budowa instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu magazynu odczynników chemicznych nr 5BB i pom 4BB w budynku B1 Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku przy ul. Wiejskiej 45E na działkach o nr. ewid. gr. 12/8, 12/9, 12/14 obręb 0009 Nowe Miasto w Białymstoku. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-27 2021-09-14 10:00 --
ZK-DZP.262.69.2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-24 2021-09-07 10:00 2021-10-22
ZK-DZP.262.84.2021 Zakup aparatury na potrzeby Projektu „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-24 2021-09-02 10:00 2021-10-22
ZK-DZP.262.82.2021 Dostawa drzwi do pomieszczeń różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-18 09:40 --
ZK-DZP.262.68.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-27 2021-08-30 10:15 --
ZK-DZP.262.72.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-26 2021-08-27 10:15 --
ZK-DZP.262.80.2021 Dostawa książek, podręczników do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB 2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" (POWR.03.05.00-00-Z220/17) Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-23 2021-08-13 10:00 2021-10-22
ZK-DZP.262.79.2021 Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego hydraulicznego systemu HYSDOZOK do zadawania obciążeń konstrukcji w zakresie sterowania i oprogramowania Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-20 2021-07-28 10:00 2021-10-22
ZK-DZP.262.70.2021 Roboty budowlane na Wydziale Elektrycznym przy ulicy Wiejskiej 45D Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-19 2021-08-05 10:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.71.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-19 2021-09-01 09:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.78.2021 „Dostawa drzwi do pomieszczeń różnych jednostek w Politechnice Białostockiej” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-16 2021-07-27 09:40 2021-08-10
ZK-DZP.262.60.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-07 2021-08-09 09:15 --
ZK-DZP.262.62.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-08-04 09:15 --
ZK-DZP.262.65.2021 Zakup Spin procesora z wyposażeniem. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-30 2021-07-09 09:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.64.2021 Dostawę sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-08-10 09:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.61.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-07-30 09:15 --
ZK-DZP.262.63.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-28 2021-07-29 09:15 --
ZK-DZP.262.66.2021 Modernizację posiadanego przez Zamawiającego hydraulicznego systemu HYSDOZOK do zadawania obciążeń konstrukcji w zakresie sterowania i oprogramowania Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-25 2021-07-06 09:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.53.2021 Dostawa książek, podręczników do Politechniki Białostockiej w ramach projektu "PB 2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" (POWR.03.05.00-00-Z220/17) Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-17 2021-06-25 09:15 2021-10-22
ZK-DZP.262.54.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-16 2021-07-19 09:15 --
ZK-DZP.262.52.2021 Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego hydraulicznego systemu HYSDOZOK do zadawania obciążeń konstrukcji w zakresie sterowania i oprogramowania Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-07 2021-06-15 09:15 2021-10-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa