Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 285  pokazuj  pozycji

ZK-DZP.262.74.2023 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-12 2023-10-10 10:00 --
ZK-DZP.262.76.2023 Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Politechniki Białostockiej w ramach projektu PB 2.0 –Zintegrowany Program Rozwoju (POWER.03.05.00-00-Z228/18) - ZK-DZP.262.76.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-11 2023-09-19 09:00 --
ZK-DZP.262.67.2023 „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych” Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-29 2023-09-26 10:00 --
ZK-DZP.262.66.2023 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-04 2023-09-06 10:00 --
ZK-DZP.262.60.2023 Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.60.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-24 2023-08-23 10:30 --
ZK-DZP.262.45.2023 Usługa cateringowa na potrzeby Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-21 2023-08-22 10:00 2023-08-29
ZK-DZP.262.58.2023 Dostawa sprzętu komputerowego- ZK-DZP.262.58.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-19 2023-08-29 10:00 --
ZK-DZP.262.53.2023 „Dostawa sprzętu komputerowego” - ZK-DZP.262.53.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-18 2023-08-22 10:00 --
ZK-DZP.262.49.2023 Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.49.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-04 2023-08-09 10:00 --
ZK-DZP.262.52.2023 Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.52.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-04 2023-08-08 10:30 --
ZK-DZP.262.48.2023 Dostawa mebli na potrzeby Politechniki Białostockiej - ZK-DZP.262.48.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-29 2023-07-11 11:00 --
ZK-DZP.262.34.2023 „Dostawa modułowego tribometru na platformie” w ramach Projektu „Podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości - ZK-DZP.262.34.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-02 2023-06-30 10:00 --
ZK-DZP.262.43.2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.43.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-30 2023-06-26 10:00 --
ZK-DZP.262.41.2023 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-22 10:00 2023-07-25
ZK-DZP.262.42.2023 Dostawa sprzętu komputerowego. - ZK-DZP.262.42.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-23 09:30 --
ZK-DZP.262.40.2023 Zakup urządzeń sieciowych na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-26 2023-06-27 10:00 --
ZK-DZP.262.30.2023 „Zakup tabletu przemysłowego na potrzeby Politechniki Białostockiej w ramach projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-17 2023-06-13 10:00 2023-07-25
ZK-DZP.262.35.2023 Dostawa sprzętu komputerowego - ZK-DZP.262.35.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-12 2023-06-12 09:30 --
ZK-DZP.262.29.2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.29.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-04 2023-05-30 10:00 --
ZK-DZP.262.36.2023 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-04 2023-05-30 10:00 2023-07-25
ZK-DZP.262.27.2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.27.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-28 2023-05-25 10:00 --
ZK-DZP.262.11.2023 Dostawa oprogramowania do wspomagania oceny okresowej nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-11 2023-05-05 10:00 2023-06-05
ZK-DZP.262.24.2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-11 2023-05-09 10:00 --
ZK-DZP.262.10.2023 Przebudowa budynku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa segmentów mieszkalnych wraz z sanitariatami w Domu Studenta nr 2 BETA Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 12 w Białymstoku Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-14 2023-03-29 10:00 --
ZK-DZP.262.14.2023 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.14.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-14 2023-04-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa