Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

PR-BRPM.0881.RG.ZO.7.2021 Dostawa wzorców związków chemicznych na potrzeby realizacji badań w projekcie „Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec” w ramach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-24 2021-12-01 23:59 --
ZO/WB/ZK-DZP.263.070.2021 Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-26 2021-12-02 09:00 --
K-DAZ.262.463.2021 Dostawę kontrolera temperatury cieczy (termostatu) – 1 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-26 2021-12-02 10:00 --
K-DAZ.262.448.2021 Dostawa akcesoriów do badań tensometrycznych – 1 kpl. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-24 2021-12-02 10:00 --
ZO/K/ZK-DZP.263.068.2021 Sukcesywna dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2022 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-26 2021-12-03 08:45 --
ZO/PS/ZK-DZP.263.072.2021 Dostawa materiałów do wykonania struktur kompozytowych bolidu CMS-07. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-30 2021-12-06 09:00 --
K-DAZ.262.466.2021 Dostawa inkubatora mikrobiologicznego z regulowaną atmosferą CO2 i sterylizacją gorącym powietrzem. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-29 2021-12-06 09:50 --
K-DAZ.262.467.2021 Dostawę wzmacniacza pomiarowego do maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGS-X - 1 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-30 2021-12-06 10:00 --
PR-BRPM.0881.RPK.ZO.2.2021 Organizację i przeprowadzenia online w czasie rzeczywistym szkolenia Agile Programme Management Fundation – szkolenia akredytowane z egzaminem na potrzeby projektu Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa w zakresie Badań i Innowacyjności w ramach działalności regionalnego punktu kontaktowego zwanych dalej „RPK”. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-30 2021-12-06 10:00 --
K-DAZ.262.449.2021 Dostawa wyposażenia do Laboratorium ubocznych produktów leśnych w ramach z realizacji projektu PB 2.0 –Zintegrowany Program Rozwoju realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-26 2021-12-06 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa