Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZO/PS/ZK-DZP.263.066.2023 Dostawę szkła i drobnych akcesoriów laboratoryjnych, realizacja zadania „Studenckie Koła Tworzą Innowacje (edycja III). Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-04 2023-12-11 08:45 --
ZK-DAZ.262.336.2023 Dostawa statywu do komory temperaturowej MTS 651 Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-05 2023-12-11 09:45 --
ZO/WM/ZK-DZP.263.067.2023 Dostawę akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-05 2023-12-12 08:45 --
ZO/WI/ZK-DZP.263.065.2023 Usługę pomiarów akustycznych w laboratorium dźwięku przestrzennego na potrzeby Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2023-12-06 2023-12-12 08:45 --
ZK-DAZ.262.337.2023 Dostawa przyrządów geologicznych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-06 2023-12-12 09:45 --
ZK-DAZ.262.338.2023 Dostawę zestawu do badań polowych gruntów Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-06 2023-12-12 10:00 --
ZK-DAZ.262.343.2023 Dostawa kamer do Raspberry Pi z akcesoriami. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-13 09:00 --
ZK-DAZ.262.344.2023 Dostawa urządzenia do badania fal radiowych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-13 09:00 --
ZK-DAZ.262.340.2023 Dostawa mikrokomputerów z monitorami. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-06 2023-12-13 09:00 --
ZK-DAZ.262.347.2023 Dostawę ręcznych narzędzi elektromechanicznych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-13 09:45 --
ZK-DAZ.262.349.2023 Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-13 10:00 --
ZK-DAZ.262.350.2023 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-13 10:00 --
ZK-DAZ.262.355.2023 Dostawa platformy pływającej z napędem elektrycznym ramach umowy POIR.04.02.00-00-D010/20 ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-12-07 2023-12-15 08:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa