Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

ZK-DZP.262.130.2021 Przebudowa ciągów komunikacyjnych terenu Wydziału Inżynierii Zarządzania (część 1) oraz Dostosowanie ciągów komunikacyjnych na terenie Campusu Politechniki Białostockiej (część 2) Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-15 2021-12-01 11:15 --
ZK-DZP.262.132.2021 Sukcesywna dostawa papieru do drukarek na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-23 2021-12-01 11:30 --
ZK-DZP.262.136.2021 Dostawę kart pomiarowych wraz z osprzętem na potrzeby Projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” realiz. jest w ramach Działania 1.1 P.O. Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfin. ze środków E.F.R.R., Poddziałanie 1.1.1 (...) Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-26 2021-12-07 09:40 --
ZK-DZP.262.139.2021 Dostawa miernika wieloparametrowego jakości wody wraz z sondą i elektrodami Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-29 2021-12-07 11:15 --
ZK-DZP.262.125.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-05 2021-12-08 11:30 --
ZK-DZP.262.135.2021 Remont instalacji SSWiN w budynku Hali Berlin Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz budowa instalacji SSWiN w budynku Montreal Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-26 2021-12-13 11:30 --
ZK-DZP.262.128.2021 Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Inteligentna sieć wodociągowa - Platforma danych komunalnych” realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-26 2021-12-28 09:40 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa