Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 209  pokazuj  pozycji

PR-BRPM.0881.RS.ZO.9.2021 Zakup przewodów i kabli odpornych na wysoką temperaturę Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-19 2021-11-25 23:59 2021-11-30
K-DAZ.262.424.2021 Dostawa mikroskopu metalograficznego wraz z wyposażeniem dodatkowym – 2 kpl. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-15 2021-11-22 10:00 2021-11-24
PR-BRPM.0881.RPK.ZO.1.2021 Produkcję i emisję audycji i spotów radiowych promujących Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa w zakresie Badań i Innowacyjności w ramach działalności regionalnego punktu kontaktowego zwanych dalej „RPK”. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-10 2021-11-16 23:59 2021-11-22
K-DAZ.262.414.2021 Dostawa elektrogoniometru na staw kolanowy– 1 szt. Elektrod zintegrowanych do badań elektromiograficznych – 3 szt. Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5) Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-04 2021-11-15 10:00 2021-11-18
K-DAZ.262.413.2021 Wykonanie próbki z karbem – 100 szt. Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5) Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-04 2021-11-15 10:00 2021-11-18
K-DAZ.262.412.2021 Dostawa materiałów oraz materiałów elektronicznych Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5) Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-11-04 2021-11-15 10:00 2021-11-18
K-DAZ.262.390.2021 Naprawa laboratoryjnego symulatora sieci elektroenergetycznej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-15 2021-10-21 10:00 2021-10-27
K-DAZ.262.389.2021 Spedycja laboratoryjnego symulatora sieci elektroenergetycznej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-15 2021-10-21 10:00 2021-10-27
ZO/WB/ZK-DZP.263.055.2021 Dostawa testów chemicznych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-11 2021-10-18 08:45 2021-11-22
K-DAZ.262.370.2021 Dostawa jednowiązkowego spektrofotometru UV-VIS – 1 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-12 10:00 2021-10-14
K-DAZ.262.312.2021 Dostawa sztucznych kości Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-10-25
K-DAZ.262.311.2021 Wykonanie dyszy dyfuzora i komory Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-10-25
K-DAZ.262.310.2021 Dostawa materiałów oraz materiałów elektronicznych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-10-25
K-DAZ.262.308.2021 Wykonanie próbki z karbem – 100 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-06 2021-10-14 10:00 2021-10-25
K-DAZ.262.345.2021 Dostawa pakietu oprogramowania środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych – 1 licencja Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-05 2021-10-13 10:00 2021-10-21
K-DAZ.262.342.2021 Sterownik – 1 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-05 2021-10-13 10:00 2021-10-21
K-DAZ.262.340.2021 Dostawa zestawu narzędzi programistycznych do programowania aplikacji wbudowanych – 1 licencja Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-05 2021-10-13 10:00 2021-10-21
K-DAZ.262.339.2021 Dostawa sterowników z wyposażeniem – 8 zestawów Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-05 2021-10-13 10:00 2021-10-21
K-DAZ.262.350.2021 Projekt, wykonanie i dostawę specjalistycznego wielowęzłowego systemu pomiarowego do syntezy układów wielokanałowych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-04 2021-10-11 09:45 --
PR-BRPM.0881.CU.ZO.1.2021 Usługę weryfikacji opracowanej technologii pomiarowej niestabilności stawu kolanowego. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-01 2021-10-06 23:59 2021-10-18
PR-BRPM.0881.BC.ZO.2021.MŁ.1 Przewóz autokarem w celu wyjazdu członków Studenckiego Koła Naukowego Auto-Moto-Club (Cerber Motorsport) na zawody Formula SAE Italy 2021 Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-30 2021-10-06 09:00 2021-10-06
PR-BRPM.0881.RS.ZO.8.2021 Wykonanie płytek obwodów drukowanych PCB sterowania z zakupem komponentów elektronicznych wraz z montażem elektronicznym. W ramach projektu „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-29 2021-10-06 23:59 2021-10-08
PR-BRPM.0881.RS.ZO.7.2021 Dostawa styczników mocy – 12 szt. W ramach projektu „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-27 2021-10-03 23:59 2021-10-07
PR-BRPM.0881.RS.ZO.6.2021 Wykonanie płytek obwodów drukowanych PCB silnoprądowych z zakupem komponentów elektronicznych wraz z montażem elektronicznym. W ramach projektu „Rekonfigurowalny system zasilania statków powietrznych 270V -28 V d.c” – realizowany i współfinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-27 2021-10-03 23:59 2021-10-08
K-DAZ.262.332.2021 Dostawa analizatora mocy– 1 szt. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-09-23 2021-10-01 10:00 2021-10-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa