Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 109  pokazuj  pozycji

ZK-DZP.262.127.2021 Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.127.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-18 2021-11-26 10:00 --
ZK-DZP.262.126.2021 „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-16 2021-11-25 09:40 --
ZK-DZP.262.114.2021 „Realizacja narzędzia na platformie Google Asystenta na potrzeby projektu „PB Dostępna” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5.” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-08 2021-11-19 10:00 --
ZK-DZP.262.121.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.121.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2021-11-29 10:00 --
ZK-DZP.262.124.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2021-11-30 10:00 --
ZK-DZP.262.123.2021 Dostawa samochodu Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-27 2021-11-19 11:15 --
ZK-DZP.262.111.2021 Dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.111.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-26 2021-11-10 10:00 --
ZK-DZP.262.122.2021 Dostawa czujników temperatury Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-26 2021-11-03 11:15 --
ZK-DZP.262.115.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-26 2021-11-26 09:40 --
ZK-DZP.262.117.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-26 2021-11-24 10:00 --
ZK-DZP.262.119.2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.119.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-26 2021-11-22 10:00 --
ZK-DZP.262.116.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-25 2021-11-22 10:00 --
ZK-DZP.262.120.2021 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa czujników światłowodowych na potrzeby Projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-21 2021-11-02 09:40 --
ZK-DZP.262.103.2021 Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-14 2021-10-22 10:00 --
ZK-DZP.262.113.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” ZK-DZP.262.113.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-13 2021-11-09 10:00 --
ZK-DZP.262.94.2021 Sukcesywna dostawa elementów komputerowych. Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-13 2021-11-08 10:00 --
ZK-DZP.262.118.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-13 2021-11-17 11:15 --
ZK-DZP.262.106.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-12 2021-11-16 10:00 --
ZK-DZP.262.110.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-11 2021-11-15 09:40 --
ZK-DZP.262.109.2021 „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej” ZK-DZP.262.109.2021 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-11 2021-11-15 10:00 --
ZK-DZP.262.91.2021 Dostawa samochodu Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-15 11:15 --
ZK-DZP.262.105.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-06 2021-11-09 10:00 --
ZK-DZP.262.108.2021 Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie Campusu Politechniki Białostockiej w ramach projektu PB Dostępna, realizowanego w ramach POWER 3.5 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-05 2021-10-21 11:15 --
ZK-DZP.262.107.2021 Dostawę aparatury na potrzeby Projektu „Prace badawczo – rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-12 11:15 --
ZK-DZP.262.95.2021 Remont instalacji SSWiN w budynku Hali Berlin Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz budowa instalacji SSWiN w budynku Montreal Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-01 2021-10-19 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa