Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 177  pokazuj  pozycji

ZK-DZP.262.4.2023 Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-20 2023-01-31 10:00 --
ZK-DZP.262.2.2023 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” ZK-DZP.262.2.2023 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-18 2023-01-27 10:00 --
ZK-DZP.262.1.2023 „Sukcesywny zakup paliw i dodatków chemicznych do oleju napędowego a także opłaty i inne usługi powiązane w latach 2023-2024” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-11 2023-01-19 09:30 --
ZK-DZP.262.138.2022 Dostawę doposażenia aparatury do napylania warstw cienkich - ZK-DZP.262.138.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-04 2023-01-12 09:00 --
ZK-DZP.262.134.2022 Przebudowa budynku wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa segmentów mieszkalnych wraz z sanitariatami w Domu Studenta nr 2 BETA Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej 12 w Białymstoku - ZK-DZP.262.134.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-30 2023-01-20 10:00 --
ZK-DZP.262.137.2022 Remont pomieszczeń 17 i 17A Hala Berlin Wydział Inżynierii Zarządzania PB i wymiana drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych na drzwi p.poż. EI 30 w Hotelu Asystenta PB. ZK-DZP.262.137.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-30 2023-01-16 10:00 --
ZK-DZP.262.136.2022 Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-28 2023-01-12 10:00 --
ZK-DZP.262.130.2022 Zakup systemu konferencyjnego i bezprzewodowego systemu do głosowania na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-15 2022-12-29 10:00 --
ZK-DZP.262.135.2022 Usługi cateringowe na potrzeby Politechniki Białostockiej w 2023r. ZK-DZP.262.135.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-13 2022-12-21 10:00 --
ZK-DZP.262.128.2022 Zakup energii elektrycznej - ZK-DZP.262.128.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-13 2023-01-10 11:00 --
ZK-DZP.262.119.2022 Sukcesywny zakup paliw i dodatków chemicznych do oleju napędowego a także opłaty i inne usługi powiązane w latach 2023-2024 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-23 11:00 --
ZK-DZP.262.132.2022 Dostawa odczynników chemicznych w ramach projektu ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-06 2022-12-15 09:00 --
ZK-DZP.262.131.2022 Dostawa szkła laboratoryjnego w ramach projektu ZIREG - Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-06 2022-12-14 09:00 --
ZK-DZP.262.125.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.125.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2022-12-28 10:00 --
ZK-DZP.262.124.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.124.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-25 2022-12-22 10:00 --
ZK-DZP.262.129.2022 Dostawa projektora multimedialnego Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-02 10:00 --
ZK-DZP.262.127.2022 Dostawa projektora multimedialnego wraz z instalacją - ZK-DZP.262.127.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-01 10:00 --
ZK-DZP.262.123.2022 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników IT Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-22 2022-12-01 09:00 --
ZK-DZP.262.122.2022 Dostawę akcesoriów laboratoryjnych w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” ZK-DZP.262.122.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-12-01 10:00 --
ZK-DZP.262.120.2022 Dostawa sprzętu komputerowego. Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-19 09:00 --
ZK-DZP.262.107.2022 Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu projektowania uniwersalnego dla nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-25 10:30 --
ZK-DZP.262.112.2022 Dostawa odczynników chemicznych w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-25 09:00 --
ZK-DZP.262.126.2022 Budowa i remont instalacji SSWiN w budynkach Hali Berlin, Montreal, Szanghaj i Filadelfia Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-15 2022-12-05 09:00 --
ZK-DZP.262.121.2022 Dostawa monitora interaktywnego. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-15 2022-11-23 09:00 --
ZK-DZP.262.118.2022 Dostawa urządzenia do mikro preparatyki próbek ZK-DZP.262.118.2022 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-10 2022-11-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa