Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZK-DZP.262.48.2020 „Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-22 2020-07-03 09:00 --
ZK-DZP.262.49.2020 Dostawa drzwi na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-09 2020-06-18 10:30 --
ZK-DZP.262.50.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Architektury wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby pracowni grafiki artystycznej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 w Białymstoku. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-05 2020-06-15 08:30 --
ZK-DZP.262.42.2020 "Remont fragmentu dwupoziomowego ciągu komunikacyjnego pieszego na odcinku biegnącym wzdłuż budynku ogólnotechnicznego od ul. Wiejskiej do budynku Wydziału Mechanicznego oraz remont muru oporowego, znajdującego się pomiędzy budynkiem Wydziału Mechanicznego cz. A i przyległym terenem, a drogą dojazdową od strony budynku ogólnotechnicznego" Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-06-03 2020-06-19 08:30 --
ZK-DZP.262.44.2020 Dostawa sprzętu multimedialnego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-02 2020-06-10 10:30 --
ZK-DZP.262.41.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-28 2020-06-30 08:30 --
ZK-DZP.262.36.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami i uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku wraz z usunięciem ewentualnych kolizji. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-27 2020-06-05 10:30 --
ZK-DZP.262.40.2020 Wymiana dwóch linii kablowych średniego napięcia Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-26 2020-06-10 10:30 --
ZK-DZP.262.43.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-25 2020-06-26 08:30 --
ZK-DZP.262.39.2020 „Remont dachów wybranych obiektów Politechniki Białostockiej na 2020 rok” Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-14 2020-05-29 08:30 --
ZK-DZP.262.38.2020 Kompleksowe usługi polegające na przeglądzie i konserwacji dźwigów oraz prace remontowe dźwigów Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-12 2020-05-20 08:30 --
ZK-DZP.262.34.2020 Dostawa i montaż klimatyzatorów Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-05-08 2020-05-26 10:30 --
ZK-DZP.262.35.2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Architektury wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby pracowni grafiki artystycznej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11 w Białymstoku. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-05 2020-05-20 08:30 --
ZK-DZP.262.37.2020 Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej oraz prace remontowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz innych elementów w obiektach Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-05 2020-05-19 08:30 --
ZK-DZP.262.31.2020 „Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej w części pomieszczeń budynku głównego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. Sosnowskiego 11 w Białymstoku” Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-23 2020-05-08 08:30 --
ZK-DZP.262.25.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-22 2020-05-29 08:30 --
ZK.DZP.262.32.20 Utworzenie laboratorium – magazynu wysokiego składowania w ramach projektu: "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-20 2020-05-05 10:30 --
ZK-DZP.262.148.2019 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-05 2019-12-19 08:30 --
ZK-DZP.262.144.2019 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2019-12-11 08:30 --
ZK-DZP.262.142.2019 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-11-29 2019-12-09 09:00 --
DO-120.262.128.2019 „Sukcesywny zakup paliw do samochodów służbowych, ciągników i sprzętu Politechniki Białostockiej oraz akcesoriów samochodowych” Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1903 Paliwa płynne 2019-11-21 2019-12-03 08:30 --
ZK-DZP.262.133.2019 „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-11-12 2019-11-25 08:30 --
DO-120.262.127.2019 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-10-29 2019-11-06 09:00 --
DO-120.262.125.2019 „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-10-21 2019-10-29 08:30 --
DO-120.262.119.2019 „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2706 Sprzęt, akcesoria komputerowe i części 2019-10-16 2019-10-24 08:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa