Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

K-DZP.262.23.2021 Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w 2021 roku Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-31 2021-04-13 09:30 --
K-DZP.262.28.2021 Dostawa kompletnych czterech zestawów szlabanów parkingowych oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem na terenie kampusu Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-29 2021-04-13 09:15 --
K-DZP.262.22.2021 „Kurs języka hiszpańskiego i chińskiego dla kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni w ramach projektów" Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-22 2021-03-30 10:00 --
K-DZP.262.24.2021 Dostawa akcesoriów do mikroskopu. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-22 2021-03-30 11:30 --
K-DZP.262.16.2021 Dostawę sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-16 2021-04-16 08:30 --
K-DZP.262.21.2021 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Brygady Remontowo-Budowlanej w Politechnice Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-12 2021-03-22 09:30 --
K-DZP.262.15.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-05 2021-04-09 08:30 --
K-DZP.262.9.2021 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-05 2021-04-07 08:30 --
K-DZP.262.17.2021 Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-04 2021-03-12 08:30 --
K-DZP.262.12.2021 Dostawa odczynników chemicznych Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-04 2021-03-16 08:30 --
K-DZP.262.14.2021 Dostawa kompletnych czterech zestawów szlabanów parkingowych oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem na terenie kampusu Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-03 2021-03-18 08:30 --
K-DZP.262.4.2021 Dostawa i montaż klimatyzatorów Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-01 2021-03-17 08:30 --
K-DZP.262.3.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku i budowie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Domu Studenta Nr 1 „Alfa” w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 14 Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-02-26 2021-03-19 09:30 --
K-DZP.262.7.2021 Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-25 2021-03-05 08:30 --
K-DZP.262.10.2021 „Dostawa drzwi do pomieszczeń różnych jednostek w Politechnice Białostockiej” Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-25 2021-03-05 08:30 --
K-DZP.262.1.2021 Kurs języka hiszpańskiego i chińskiego dla kadry dydaktycznej i zarządzającej Uczelni w ramach projektów ,,PB 2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i ,,ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (...) Politechnika Białostocka Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-23 2021-03-04 09:30 --
K-DZP.262.6.2021 Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-16 2021-02-25 09:00 --
K-DZP.262.5.2021 „Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych”. Politechnika Białostocka Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-11 2021-02-19 09:00 --
K-DZP.262.167.2020 „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Domu Studenta nr 3 „Gamma” i budowie instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa segmentów mieszkalnych wraz z sanitariatami w Domu Studenta nr 3 „Gamma” przy ul. Zwierzynieckiej 8 w Białymstoku”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-31 2021-01-29 09:00 --
K-DZP.262.149 2020 „Wykonanie termomodernizacji oraz innych robót budowlanych w wybranych budynkach Politechniki Białostockiej”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-31 2021-02-26 09:00 --
K-DZP.262.163.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-01-12 10:30 --
K-DZP.262.160.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-01-14 08:30 --
K-DZP.262.142.2020 Dostawa sprzętu komputerowego Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-08 08:30 --
K-DZP.262.155.2020 „Sukcesywna dostawa elementów komputerowych”. Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-11 09:30 --
K-DZP.262.150.2020 Dostawa aparatury w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” Politechnika Białostocka Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-16 2021-01-05 08:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa