Lista postępowań wyłączonych z PZP - Art. 11 ust. 5 pkt 2 - Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych oraz działalności archiwalnej

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

ZO/WB/ZK-DZP.263.041.2022 Dostawę książek i podręczników obcojęzycznych/zagranicznych na potrzeby Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-12 2022-09-19 08:45 2022-10-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa