Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 82  pokazuj  pozycji

ZO/PN/ZK-DZP.263.003.2023 usługi hotelarskie i restauracyjne związane z organizacją konferencji naukowej pt. „Wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju - teoria i praktyka”- PARTNERSTWA STRATEGICZNE NAWA. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-27 2023-02-03 10:00 --
ZO/K/ZK-DZP.263.002.2023 Sukcesywne pranie bielizny pościelowej dla Domów Studenta Politechniki Białostockiej w 2023r. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-10 2023-01-17 08:45 --
ZK-DAZ.262.001.2023 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-05 2023-01-16 10:00 --
ZO/K/ZK-DZP.263.001.2023 Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w 2023r Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-04 2023-01-18 08:45 --
ZO/K/K-DZP.262.069.2022 Świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w obiektach i na terenie Politechniki Białostockiej w 2023r. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-12-22 2022-12-30 08:45 --
ZO/K/ZK-DZP.263.068.2022 Sukcesywną dostawę oleju napędowego grzewczego do celów grzewczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego PB "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-19 2022-12-27 08:45 --
ZK-DAZ.262.569.2022 Dostawa projektora laserowego z usługą montażu (1 szt.) Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-13 2022-12-19 10:00 --
ZO/WB/ZK-DZP.263.061.2022 Dostawa odczynników chemicznych/szkła laboratoryjnego na potrzeby Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-05 2022-12-12 08:45 --
ZO/K/ZK-DZP.263.065.2022 Sukcesywną dostawę prasy w formie prenumeraty na rok 2023 dla jednostek Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-01 2022-12-07 08:45 --
ZO/PS/ZK-DZP.263.063.2022 Tłoczenie płyt, nadruk na płycie, wydruk okładki wraz z książeczką, konfekcjonowanie, foliowanie na potrzeby Chóru PB Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-24 2022-11-30 08:45 --
ZO/K/KZ-DZP.263.059.2022 "Świadczenie usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej" Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-11-14 2022-11-22 09:30 --
ZO/PN/ZK-DZP.263.056.2022 Prenumeratę i dostawę naukowych czasopism zagranicznych w 2023 r. dla Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-14 2022-11-22 08:45 --
ZK-DAZ.262.509.2022 Dostawa konsolety emisyjnej w ramach projektu ,,Nauka dobrze ro(c)kuje” SONP/SP/565479/2022 Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-11-09 2022-11-17 09:00 --
PR-BRPM.0881.PB.ZO.2022.HP.1 usługa przeprowadzenia warsztatów archiwistycznych (porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji) w ramach projektu „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju”. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-25 2022-11-02 23:59 --
PR-BRPM.0881.ZR.2022.JC.2 przeprowadzenie szkolenia z zakresu preparatyki metalograficznej dla pracowników dydaktycznych w ramach projektu: „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-25 2022-11-02 23:59 --
PR-BRPM.0881.ZR.2022.JC.1 kursu Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy dla pracowników dydaktycznych w ramach projektu: „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanych przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-24 2022-11-01 23:59 --
ZO/K/ZK-DZP.263.043.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów chemicznych z obiektu Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-10-05 2022-10-14 08:45 --
ZK-DAZ.262.405.2022 DostawA oprogramowania TracePro Expert & RayViz w ramach projektu „Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji” Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-16 2022-09-23 09:00 --
ZK-DAZ.262.385.2022 Dostawa kserokopiarki. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-25 2022-09-02 10:00 --
K-DEB.262.12.2022 naprawa przesuwnych akustycznych ścian działowych zamontowanych w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-08-12 2022-08-19 12:00 --
ZO/WE/ZK-DZP.263.036.2022 Dostawa odczynników chemicznych potrzeby Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-08-04 2022-08-10 08:45 --
ZK-DAZ.262.351.2022 Dostawa pakietu oprogramowania akademickiego Simcenter Testlab Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-25 2022-08-01 10:00 --
ZK-DAZ.262.339.2022 Dostawa oprogramowania SOLIDWORKS + Platforma 3DEXPERIENCE Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-13 2022-07-21 10:00 --
ZO/K/ZK-DZP.263.033.2022 Dostawa sprzętu AGD na potrzeby Domów Studenta Politechniki Białostockiej. Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-07 2022-07-14 09:00 --
ZO/WB/ZK-DZP.263.029.2022 Dostawa odczynników chemicznych Politechnika Białostocka Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-05 2022-07-11 08:45 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa