Dostawa wyposażenia do stanowiska do wytwarzania oraz analizy parametrycznej cienkowarstwowych struktur sensorowych na potrzeby Wydziału Elektrycznego PB

 • Numer postępowania ZK-DZP.262.56.2023
 • Typ postępowania Postępowanie krajowe
 • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2023-08-08 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2023-08-08 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2023-07-21
  Termin zakończenia postępowania:
  --

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2023-07-21 13:46 -
  icon 56 23 ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00320164_01.pdf 2023-07-21 13:46 0.11 MB
  icon 56 23 SWZ.docx 2023-07-21 13:46 0.12 MB
  icon 56 23 Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy i pozostałe oświadczenia do wypełnienia.docx 2023-07-21 13:46 0.08 MB
  icon 56 23 Zał. Nr 2 do SWZ - Specyfikacja techniczna (1).docx 2023-07-21 13:46 0.04 MB
  icon 56 23 Zał. nr 4 do SWZ - projekt umowy.docx 2023-07-21 13:46 0.09 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa